„Decyzja budowy nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ jest odpowiedzią na stale rosnącą liczbę naszych studentów i ma zapewnić im naukę w warunkach na poziomie nieodbiegającym od europejskich uczelni”, powiedziała portalowi krakow.naszemiasto.pl rzecznik UJ Katarzyna Pilitowska. 
 
Krakowska uczelnia ustanowiła specjalną komisję, która ustali warunki przetargu, zaakceptuje projekt i będzie czuwała nad wykonaniem budynku.  
 
Nowy gmach wydziału prawa będzie miał powierzchnię około 3,5 tys. metrów kwadratowych i będzie kosztował około 18 mln złotych. Znajdzie się w nim jedna duża sala wykładowa, w której będzie sześćset miejsc, i dwie mniejsze – po 140. Dodatkowo zostaną tutaj umieszczone sale seminaryjne i pomieszczenia administracyjne. 
 
Więcej na stronie krakow.naszemiasto.pl [wizualizacja budynku]