Dotacja przedszkolna jedynie na dzieci do lat 5

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy regulujące udzielanie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (tzw. dotacji przedszkolnej) odnoszą się jedynie do dzieci w wieku do lat 5.

19.05.2017

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zgromadzeniach

Samorząd terytorialny

Trybunał Konstytucyjny, stwierdził zgodność z ustawą zasadniczą zakwestionowanych, w trybie kontroli prewencyjnej, przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o...

20.03.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski