Zamawiający poprawia błędną odpowiedź na pytanie o SIWZ

Zamówienia publiczne

Zamawiającemu zadano pytanie o wymagany parametr w trybie wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi, ale po jej opublikowaniu zorientował się, że odpowiedź ta jest błędna. Czy...

04.06.2017

Dzień Otwarty platformy e-Katalogi

Zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych organizuje kolejny Dzień Otwarty Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów - eKatalogi, który odbędzie się w piątek 9 czerwca 2017 r. w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie...

03.06.2017

Zarzuty ws. korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie

Zamówienia publiczne

Pięciu pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie usłyszało zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowania korzyści majątkowych i prania brudnych pieniędzy w związku...

02.06.2017

Dziesięciu chętnych do budowy odcinka S7 w Mazowieckiem

Zamówienia publiczne

10 wykonawców chce zaprojektować i zbudować ok. 21-km odcinek trasy ekspresowej S7 między Mławą a Strzegowem (Mazowieckie). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie otworzyła w środę...

02.06.2017

Zbyt wysokie kary umowne w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne

Wysokość kar umownych w zamówieniach publicznych nie jest ściśle określona w przepisach, jednak istnieje zapis mówiący o braku możliwości ich swobodnego ustalania przez zamawiających - podkreśla...

02.06.2017

Wykonawca bez szans w przetargu ma prawo do odwołania

Zamówienia publiczne

Wykonawca, którego oferta została odrzucona lub nie ma szansy na wygraną w przetargu może złożyć odwołanie, które będzie prowadziło do unieważnienia postępowania, co przełoży się na ogłoszenie nowego...

31.05.2017