Krajowa Izba Odwoławcza ostatnimi wyrokami wskazała, iż istnieje niespójna wykładnia przepisów zobowiązujących wykonawców do wskazania nazw podwykonawców już na etapie składania ofert. W zależności od składu orzekającego, Izba wskazywała, że brak ich podania skutkuje lub nie skutkuje odrzuceniem oferty. Część ekspertów wskazuje, że nie jest to informacja, której brak powinien skutkować odrzuceniem oferty. Z drugiej strony, eksperci uzależniają ten obowiązek od specyfiki danego zamówienia.

Jak wskazuje Magdalena Grabarczyk, wiceprezes oraz rzecznik prasowy KIO na łamach Gazety Prawnej, Izba zajęła się tym zagadnieniem widząc potrzebę wypracowania spójnego stanowiska. Tej tematyce poświęcono już dwie narady orzecznicze, po której większościowym stanowiskiem uznano, że brak podania nazwy podwykonawców nie skutkuje odrzuceniem oferty. Uzasadnionym byłoby odrzucenie w razie niewskazania zakresu zamówienia, które będzie powierzone podwykonawcom, natomiast niepodanie ich nazw na etapie składania oferty nie powinien zostać opatrzony takim rygorem.

Wykonawcy dostrzegając niejednolite orzecznictwo zaczęli wskazywać na etapie składania oferty, że całość zamówienia przeprowadzą samodzielnie. Szczególnie z tego względu, że już na etapie realizacji zamówienia Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia podwykonawstwa. 

Źródło: Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł