Wykonawca bez szans w przetargu ma prawo do odwołania

Zamówienia publiczne

Wykonawca, którego oferta została odrzucona lub nie ma szansy na wygraną w przetargu może złożyć odwołanie, które będzie prowadziło do unieważnienia postępowania, co przełoży się na ogłoszenie nowego...

31.05.2017

Nowe wzory ogłoszeń dotyczących zawierania umów koncesji

Zamówienia publiczne

Opublikowano wzory ogłoszeń zamieszczanych wBiuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Rozporządzenie określające wzory zostało ogłoszone w...

29.05.2017