W analizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych okresie zamawiający z Polski opublikowali 4808 postępowań (9% z wszystkich ogłoszeń). Jest to wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, w którym liczba ta wyniosła 4348. 

Główną procedurą, w której przeprowadzone zostały postępowania w Polsce to przetarg nieograniczony, który stanowi aż 97,19% wszystkich udzielanych zamówień. Pod względem ilości stosowanych trybów następne miejsca zajmują: przetarg ograniczony (2,14%), negocjacje z ogłoszeniem (0,35%), dialog konkurencyjny (0,12%), partnerstwo innowacyjne (0,2%) oraz konkurs (0,17%).

Dzieląc zamówienia ze względu na ich rodzaj zauważyć należy, iż większość zamówień stanowią dostawy, których udział w rynku zamówieniowym wyniósł 52,12%. Usługi stanowiły 39,08%, zaś roboty budowlane 8,8% ogółu udzielonych zamówień.

Znaczny wzrost widać także pod względem ilości ogłoszeń dotyczących dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowań. Liczba ta wyniosła 3449 w porównaniu do 2679 ogłoszeń opublikowanych w roku ubiegłym. Opublikowano także 170 ogłoszeń o dobrowolnej przejrzystości ex ante.

W badanym przez UZP okresie wzrosła także liczba opublikowanych ogłoszeń o udzieleniu zamówieniu oraz wynikach konkursu (5127) w porównaniu do 4821 informacji opublikowanych w tożsamym okresie 2016 r. 33 ogłoszenia dotyczyły zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Źródło: www.uzp.gov.pl

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami