1 Zamówienia publiczne - nowe zasady.
Autorzy: Ewa Garbarczuk, Marek Stompel.
Rok wydania: 2017.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych.
Autor: Katarzyna Eger.
Rok wydania: 2017.
Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne.
Autorzy: .
Rok wydania: 2016.
Piąte wydanie zbioru przepisów w Serii z Paragrafem. 

 

4. Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Aleksandra Sołtysińska, Hanna Talago-Sławoj.
Rok wydania: 2016.
Publikacja, jako jedyna na rynku wydawniczym, kompleksowo omawia unijne regulacje harmonizujące rynek zamówień publicznych w komentarzach do dyrektyw: klasycznej 2014/24/UE, sektorowej 2014/25/UE, obronnej 2009/81/WE oraz dyrektyw odwoławczych 89/665/EWG i 92/13/EWG, odnoszących się m.in. do nowych trybów udzielania zamówień publicznych, możliwości zmiany umów ich dotyczących czy elektronizacji europejskiego systemu zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych.
Autor: Włodzimierz Dzierżanowski.
Rok wydania: 2012.
W publikacji przedstawiono procedurę udzielania zamówienia publicznego od momentu wyboru trybu do realizacji umowy, wskazano przy tym na pojawiające się w praktyce błędy oraz ich konsekwencje.
Czytelnik znajdzie tu opis konkretnych stanów faktycznych oraz poglądy orzecznictwa krajowego i unijnego dotyczące opisanych sytuacji. Znajdzie także ocenę zgodności prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej i wskazane zasady wykładni prawa w takich przypadkach. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych
Włodzimierz Dzierżanowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł