Lewiatan podpowiada jak wydawać publiczne środki

Zamówienia publiczne

Wyraźny podział na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych i podlegające dopłatom bądź pełnopłatne, współpracę sektora publicznego i prywatnego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa...

04.04.2015

Zakupy sprzętu dla wojska mogą zostać przyspieszone

Zamówienia publiczne

W związku z napiętą sytuacją za wschodnią granicąPolski może się okazać, że sprzęt który chce pozyskać resort obrony narodowej będzie potrzebny szybciej niż pierwotnie zakładano - mówi Krzysztof...

03.04.2015

Zapytanie o cenę jest trybem szczególnym

Zamówienia publiczne

Zamawiający chce udzielić zamówienia na usługę dowozu dzieci do szkół. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 p.z.p. Czy zamawiający może wybrać tryb...

03.04.2015

Maleje liczba skarg na orzeczenia KIO

Zamówienia publiczne

Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego obniżono opłatę od skargi do sądu na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Mimo to, skarg nie przybyło, a w 2014 r. ich liczba uległa zmniejszeniu w...

03.04.2015

Trzy oferty w przetargu na modernizację elektrowozów PKP IC

Zamówienia publiczne

Trzy firmy chcą podjąć się naprawy głównej i modernizacji 9 elektrowozów serii EP08 należących do PKP Intercity. Najtańszą ofertą w przetargu jest ta przedstawiona przez ZNTK Oleśnica SA - podał...

02.04.2015

Przetarg na śmigłowce znowu się opóźnia

Zamówienia publiczne

Oferty w przetargu na 70 śmigłowców wojskowych zostały złożone do MON i Ministerstwa Gospodarki pod koniec grudnia 2014 r. Na przełomie marca i lutego br. miało być jasne kto spełnia wszystkie wymogi...

02.04.2015

Gdańsk: jeden chętny do budowy podziemnych parkingów

Zamówienia publiczne

Spółka Immo Park jest zainteresowana wybudowaniem w Gdańsku aż 555 miejsc parkingowych w garażach podziemnych. Cała inwestycja jeśli zostanie zrealizowana pochłonie prawie 98 mln zł - informuje...

01.04.2015

Seminarium regionalne o PPP w Warszawie

Zamówienia publiczne

Przebieg procesu realizacji inwestycji w formule PPP będzie przedmiotem kolejnego seminarium regionalnego dla przedsiębiorców, biorących udział w realizacji projektów PPP. Spotkanie odbędzie się w...

01.04.2015

Poczta Polska zadziwia oferentów w przetargu na listomaty

Zamówienia publiczne

Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia na listomaty i kioski samoobsługowe przeszła ostanio metamorfozę wywołując niemałe zdziwinie wykonawców. Poczta Polska zmniejszyła bowiem liczbę...

01.04.2015