Parlament Europejski przyjął w zeszłym tygodniu nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych. Oczywiście można dokonywać ich analizy pod kątem wpływu na konkurencję, na większą efektywność i racjonalność wydatkowania środków publicznych, czy jakiekolwiek inne hurraoptymistyczne i artykułowane przez światek europejski elementy generalnie poprawiające rzeczywistość zamówieniową - uważa ekspert Wojciech Hartung z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Ekspert podaje przykład:
Dzięki nowemu kryterium, jakim jest „najwyższa korzyść ekonomiczna”, władze publiczne będą mogły przykładać większą wagę do jakości, kwestii wpływu na środowisko oraz korzyści społecznych ofert, wciąż jednak biorąc pod uwagę cenę oraz koszty wynikające z cyklu życia przedstawionych w ofercie produktów. „Nowe kryteria zakończą dyktaturę najniższej ceny, sprawiając, że to jakość będzie najistotniejsza„, wyjaśnił Marc Tarabella belgijski parlamentarzysta z frakcji socjal-demokratów odpowiedzialny za sprawozdanie.

Więcej na: https://www.prawo.pl/samorzad/koniec-z-dyktatura-najnizszej-ceny-tak-ale-nie-w-polsce,228572.html