Gmina może wskazać miejsce odbioru pojemnika

Samorząd terytorialny

Czy gmina może wskazać bardziej dogodne miejsce odbioru pojemnika na odpady komunalne, jeżeli przedsiębiorca ma problemy z dotarciem do nieruchomości, która położona jest w lesie?

27.06.2014

Pismo przekazane faksem bez mocy dokumentu urzędowego

Samorząd terytorialny

Pismo przekazane faksem nie posiada mocy dokumentu urzędowego i nie wywołuje skutków prawnych. Pismo takie nie powinno również stanowić wyłącznej podstawy ustaleń organu administracji publicznej...

25.06.2014