Kary umowne również dla zamawiającego

Samorząd terytorialny

Fakt, że zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunkw zamwienia nie oznacza, że postanowienia umowy załączonej do specyfikacji mogą być korzystne jedynie dla...

20.09.2010