Zajęcia rewalidacyjne powinny trwać 60 min.

Przepisy dotyczące czasu trwania zajęć rewalidacyjnych różnią się o tych, określających czas trwania zwykłych lekcji. Przez godzinę - w przypadku zajęć rewalidacyjnych - rozumie się 60 min.

13.01.2014