Jak wykazać w sprawozdaniu umowę zawartą w formie ustnej?

Zamówienia publiczne

W jaki sposób na potrzeby sporządzenia rocznego sprawozdania określić datę zawarcia umowy w formie ustnej? Czy znaczenie ma w tym przypadku chwila wystawienia faktury VAT lub chwila dokonania zapłaty...

25.02.2014