Fiskus chce sięgnąć głębiej do kieszeni twórców

Jakkolwiek w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej (skutkującej powstawaniem dzieł i powodującej przenoszenie przez spółkę praw do tych dzieł, bądź korzystaniem z tym praw przez spółkę)...

13.02.2014

Gmina może przekazać szkole grunty rolne w trwały zarząd

Budownictwo

Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. W praktyce nie jest możliwe, ażeby gmina sama sobie de...

12.02.2014