Instalacje awaryjne bez II zasady łączenia

Środowisko

W przypadku instalacji awaryjnej organ nie ma możliwości wykazania słuszności zastosowania II zasady łączenia, przynajmniej ze względów ekonomicznych, uważa Marek Gall, ekspert publikacji Prawo...

21.11.2014

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

Zamówienia publiczne

Czy dwie oferty złożone w postępowaniu przetargowym przez jeden podmiot tj. jako osoba fizyczna i jako spółka cywilna, powinny zostać odrzucone przez zamawiającego?

20.11.2014

Trzeci język obcy na zajęciach dodatkowych

Lekcje trzeciego języka obcego szkoła może realizować na zajęciach dodatkowych. Nie można go zaliczyć do puli godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia z języków - wyjaśnia Bogusława Wojtczak w...

19.11.2014