Pełnomocnictwo powinno zawierać numer PESEL pełnomocnika

Zamówienia publiczne

Jakie dane pełnomocnika musi zawierać pełnomocnictwo złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Czy dane takie jak miejsce zamieszkania pełnomocnika, seria i numer jego dowodu...

14.01.2015

Dodatkowa umowa podstawą do pracy w ferie

Z nauczycielem, który chce prowadzić zajęcia w czasie ferii, można podpisać dodatkową umowę - pisze Krzysztof Lisowski w serwisiePrawo Oświatowe/ABC. Może to być umowa o pracę, ale na innym, niż...

14.01.2015