Wartości rezydualnej nie można amortyzować

Jeżeli jednostka przewiduje wartość rezydualną dla środka trwałego, to wartość podlegająca amortyzacji powinna być różnicą między wartością początkową a jego wartością końcową (rezydualną) - wyjaśnia...

15.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski