Pytanie
Pracownicy zatrudnionej na czas określony przedłużono umowę o pracę do dnia porodu zgodnie z art. 177 § 3 k.p. Zazwyczaj dzień porodu otwiera urlop macierzyński.
Jak potraktować ten jeden dzień - wyłącznie jako ostatni dzień zatrudnienia czy też pierwszy i jedyny dzień urlopu macierzyńskiego za który firma ma obowiązek naliczyć zasiłek?
Pracownica złożyła za poradą ZUS pismo o udzielenie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 + 6 tygodni.
Jaka powinna być odpowiedź na takie pismo?