Pytanie
Czy Pani X (Ukrainka) której udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 62 ust. 1, art. 53 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 56 ust. 1 i art. 62 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o cudzoziemcach przysługuje specjalny zasiłek dla opiekuna na rzecz niepełnosprawnego męża który posiada znaczny stopień niepełnosprawności, dochód - renta męża, nie przekracza kwoty 664 zł na osobę w rodzinie?