Pytanie
Spółka jawna została przekształcona w trybie art. 551 ksh w spółkę akcyjną 1. lutego 2015 r. Spółka jawna prowadziła księgi rachunkowe, a wspólnikami tej spółki były osoby fizyczne.
Czy sprawozdanie finansowe spółki jawnej za 2014 r. ze względu na to, że zatwierdzenie tego sprawozdania nastąpiło po przekształceniu spółki, powinno być złożone do urzędu skarbowego właściwego dla spółki akcyjnej, w terminie 10 dni od zatwierdzenia?
Czy sprawozdanie finansowe spółki jawnej za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2015 r., tj. do dnia przekształcenia podlega złożeniu do urzędu skarbowego właściwego dla spółki akcyjnej po jego zatwierdzeniu?