Dowóz niepełnosprawnego ucznia

Samorząd terytorialny

Czy gmina jest zobowiązana do bezpłatnego dowożenia ucznia do ośrodka lub do zwrotu kosztw przejazdu?

26.01.2010