Pytanie
Do gminy wpłynęło podanie rodzica o zorganizowanie dowozu dziecka urodzonego w 1993 r., do podania dołączono orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.
Czy w świetle art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., gmina ma podstawy zwrócić, w tym przypadku, koszty zakupu biletu miesięcznego? Jaki dokument jest najbardziej wiarygodny w celu określenia stopnia niepełnosprawności - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-pedagogiczną czy orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności?
Z tego co zauważyłam, wnioski nie są tożsame.
Czy zgodnie art. 17 ust. 3a pkt 1 u.s.o. uczeń musi jednocześnie posiadać orzeczoną niepełnosprawność ruchową oraz upośledzenie umysłowe?