Pytanie
Spółka często wysyła swoich pracowników na zagraniczne podróże służbowe. Po odbyciu podróży pracownicy przedstawiają rachunki za hotel, posiłek z kontrahentem, paliwo (samochód osobowy, w przypadku którego zgodnie z ustawą o VAT, zakup paliwa nie podlega odliczeniu) opłaty za przejazd autostradą i inne. Dokumenty te zawierają podział na wartość netto i VAT, są też paragony oraz inne rachunki, które maja tylko jedną wartość wydatku, bez podziału na netto i VAT.
Co jest w takiej sytuacji kosztem podatkowym - wartość brutto czy netto (spółka nie ubiega się o zwrot zagranicznego podatku VAT)?
Jeżeli jest to wartość netto, to jak należy ująć VAT?
A jeżeli spółka za jakiś czas podejmie decyzje o ubieganie się o zwrot zagranicznego VAT, to jak powinna postąpić z odzyskanym VATem?