Jarosław Dolny

Artykuły autora

Ochotnicy w obronie cywilnej - idea dobra, ale przepisy trzeba doprecyzować

Administracja publiczna Wojsko Obrona cywilna

Przyjęte w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej unormowania, związane z ochotniczym zaciągiem do służby w obronie cywilnej, wymagają uzupełnienia i doprecyzowania. Liczę, że na etapie dalszych prac legislacyjnych, kwestie te zostaną wszechstronnie przeanalizowane i projektowane przepisy uzyskają bardziej przejrzysty kształt - pisze dr Jarosław Dolny, radca prawny.

02.07.2024

Kandydat bez kurtki, czyli o naborze na stanowiska urzędnicze w samorządzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Z jednej strony ustawowa zasada otwartości i konkurencyjności naboru na wolne stanowisko urzędnicze, z drugiej strony praktyka, która nie zawsze odzwierciedla te zasady. Czy istnieje możliwość stworzenia jakiegoś realnego mechanizmu, aby wyeliminować bądź ograniczyć sytuacje „fikcyjnych naborów” i wprowadzić środek odwoławczy - zastanawia się dr Jarosław Dolny, radca prawny.

24.04.2024