Michał Walczak

Artykuły autora

Reklama produktów leczniczych w prawie unijnym

Rozwój rynku farmaceutycznego, jaki dokonał się w ostatnim czasie, spowodował konieczność ujęcia zasad, form i sposobów prezentacji reklamy produktów leczniczych w odpowiednie ramy prawne. Z uwagi na...

19.10.2016