Joanna Lesińska

Artykuły autora

Prezes oddziału ZNP może być radnym

Samorząd terytorialny

Prezes oddziału ZNP może być radnym gminy lub powiatu (organu stanowiącego jednostki samorządy terytorialnego) oraz wykonywać wszelkie uprawnienia z tym związane, w tym głosować w sprawie uchwał...

12.06.2017

Odprawa czasem nawet przy ograniczeniu etatu

Reforma oświaty nie uchyla obowiązków związanych z ograniczeniem liczby godzin nauczycielom, którzy nie pracują w gimnazjach. Z niektórymi należy podpisać kolejną umowę i wypłacić im odprawę-...

07.06.2017
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    42