Nawet do więzienia za niszczenie środowiska

Prezydent podpisał w poniedziałek nowelę kodeksu karnego, która wdraża unijną dyrektywę dotyczącą ochrony środowiska i wprowadza sankcje karne za działania, które mogą powodować szkody w stanie...

10.05.2011

Niesolidni wykonawcy będą wykluczani

11 maja br. wchodzi w życie kolejna przesłanka skutkująca wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego....

10.05.2011

Rząd: kontrole pomogą usprawniać państwo

Kontrole wewnątrz administracji rządowej mają być bardziej efektywne, a tym samym przyczynić się do budowy sprawnego państwa i zwiększyć zaufanie obywateli do jego organów. Rada Ministrów przyjęła we...

10.05.2011

Ewidencja kąpielisk według jednego wzoru

Z dniem 17 maja 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystanych do kąpieli,...

09.05.2011

Resort pracy chce uprościć zatrudnianie niań

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, które ma ułatwić zatrudnianie niań. Wprowadzone rozwiązania umożliwią rodzicom zawierającym umowę z nianią prawidłowe...

09.05.2011

Ustawa zagwarantuje prędkość internetu

Firmy telekomunikacyjne będą musiały określić minimalną gwarantowaną szybkość Internetu w umowach z klientami. Nie będzie mogła ona być niższa niż 90 proc. prędkości oferowanej w reklamach....

09.05.2011

Mniej ograniczeń na drogach z powodu upałów

Trawa w rolkach i mobilne pracownie mammograficzne będą podróżowały bez przeszkód. Minister infrastruktury chce zmienić rozporządzenie dotyczące zakazu ruchu niektórych pojazdów ogłaszanego z powodu...

09.05.2011

Nowy partner w kancelarii Schoenherr

Paweł Halwa objął stanowisko partnera w warszawskim oddziale środkowoeuropejskiej kancelarii prawnej Schoenherr. Wzmocni on dział prawa spółek, gdzie będzie koncentrował się na obsłudze prawnej fuzji...

08.05.2011

Zagraniczne wyroki już obowiązują w Polsce

W niedzielę 8 maja wchodzi w życie ustawa z 20 stycznia 2011 r. nowelizująca Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny skarbowy, która wprowadza wymóg uwzględniania w postępowaniu...

08.05.2011

Nowe zasady zatarcia skazania

Od niedzieli zaczyna obowiązywać kilka zmian w kodeksie karnym i procedurze karnej. Na skutek unijnych dyrektyw w polskim kodeksie pojawią się przepisy pozwalające zgrać funkcjonowanie polskiego...

08.05.2011

Znaki opłaty sądowej tylko do końca 2012 roku

Eliminację sposobu uiszczania opłat sądowych w postaci znaków opłaty sądowej przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przygotowany przez Ministerstwo...

06.05.2011