Prezydium Sejmu ustali listę priorytetowych projektów

Marszałek Grzegorz Schetyna powiedział w środę, że Prezydium Sejmu postara się przygotować listę priorytetowych projektów ustaw, które miałyby być przyjęte do końca tej kadencji. Jak mówił, zależy...

11.05.2011

Firma zatrudni Ukraińca jeśli nie jest zadłużona

Przedsiębiorca chcący zatrudnić pracownika zza wschodniej granicy będzie musiał poinformować powiatowy urząd pracy, że nie ma długów podatkowych i składkowych. Zadeklaruje również, ile będzie płacił...

10.05.2011

Nawet do więzienia za niszczenie środowiska

Prezydent podpisał w poniedziałek nowelę kodeksu karnego, która wdraża unijną dyrektywę dotyczącą ochrony środowiska i wprowadza sankcje karne za działania, które mogą powodować szkody w stanie...

10.05.2011

Niesolidni wykonawcy będą wykluczani

11 maja br. wchodzi w życie kolejna przesłanka skutkująca wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego....

10.05.2011

Policjanci sprawdzą opłaty za jazdę po drogach

Policja skontroluje, czy kierowcy autobusów i ciężarówek będą włączać urządzenie naliczające opłaty elektroniczne za przejazd po autostradach i drogach krajowych. Elektroniczny system poboru opłat...

10.05.2011

Rząd: kontrole pomogą usprawniać państwo

Kontrole wewnątrz administracji rządowej mają być bardziej efektywne, a tym samym przyczynić się do budowy sprawnego państwa i zwiększyć zaufanie obywateli do jego organów. Rada Ministrów przyjęła we...

10.05.2011

Ewidencja kąpielisk według jednego wzoru

Z dniem 17 maja 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystanych do kąpieli,...

09.05.2011

Resort pracy chce uprościć zatrudnianie niań

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, które ma ułatwić zatrudnianie niań. Wprowadzone rozwiązania umożliwią rodzicom zawierającym umowę z nianią prawidłowe...

09.05.2011

Mniej ograniczeń na drogach z powodu upałów

Trawa w rolkach i mobilne pracownie mammograficzne będą podróżowały bez przeszkód. Minister infrastruktury chce zmienić rozporządzenie dotyczące zakazu ruchu niektórych pojazdów ogłaszanego z powodu...

09.05.2011