Rosyjskie mienie zajęte w Belgii

Władze Belgii nałożyły areszt na mienie państwowe Federacji Rosyjskiej znajdujące się w dyspozycji instytucji rosyjskich w królestwie, poza mieniem przedstawicielstw dyplomatycznych. Pozew przeciwko...

18.06.2015

Dziś protest płacowy pracowników sądów

Dość pracy za grosze pod takim hasłem w wielu miastach protokolanci, asystenci sędziów, sekretarze, kuratorzy i woźni sądowi organizują w czwartek akcję protestacyjną. Domagają się podwyżek. Część...

18.06.2015

Niemcy: wyrok nieważny, bo sędzia wysyłała SMS-y

Prawnicy

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) unieważnił w środę wyrok wydany wobec uczestników walki na noże, ponieważ jedna z sędziów na sali sądowej wysyłała SMS-y, żeby zorganizować opiekę...

17.06.2015

UOKiK zwalcza monopole na cmentarzach

Uniemożliwianie prowadzenia działalności przez inne podmioty lub utrudnianie konkurentom dostępu do miejsc pochówku to najczęstsze przypadki łamania zasad konkurencji przez administratorów cmentarzy....

17.06.2015