Sejm w przyszłym tygodniu o związkach partnerskich

Debata nad trzema projektami ustaw o związkach partnerskich to budzący największe emocje punkt obrad najbliższego posiedzenia Sejmu. Zwolennicy zmian zapowiadają demonstracje przed gmachem...

19.01.2013

W połowie lutego cd. dyskusji o Funduszu Kościelnym

Kwestia okresu przejściowego w procesie likwidacji Funduszu Kościelnego oraz raport dotyczący spraw związanych z kościelnym majątkiem mają być tematami kolejnego spotkania strony rządowej i...

19.01.2013

Firma energetyczna ukarana za złe umowy z klientami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 90 tys. zł kary na spółkę Energetyczne Centrum za stosowanie niezgodnych z prawem praktyki przy zawieraniu umów z klientami. Chodziło m.in. o brak...

19.01.2013

Prezes ANR zmienił przepisy dot. obrotu ziemią

Prezes ANR znowelizował przepisy ws. obrotu ziemią, które realizują ustalenia zawarte między szefem resortu rolnictwa, kierownictwem ANR i protestującymi rolnikami z woj. zachodniopomorskiego -...

18.01.2013

Rząd chce przyspieszyć z trójpakiem energetycznym

Na przyszły tydzień planowane jest spotkanie zespołów resortów gospodarki, skarbu i środowiska w sprawie tzw. trójpaku energetycznego - powiedział dziennikarzom w piątek wicepremier i minister...

18.01.2013

Rzecznik dyscyplinarny zbada wniosek w sprawie Tulei

Sędziowski rzecznik dyscyplinarny będzie badał wniosek o dyscyplinarkę wobec sędziego Igora Tulei. W ciągu ok. miesiąca ma on zdecydować, czy wszcząć postępowanie wobec sędziego - podała sędzia...

18.01.2013