Państwo zachęca do mediacji, ale przykładu nie daje

Przez pięć lat działalności naszej kancelarii prowadziliśmy wiele fascynujących procesów dotyczących inwestycji, ale mamy poczucie, że znaczna ich część powinna trafić do arbitrażu. W Polsce ta forma...

30.11.2015

Eksperci nie widzą konieczność nowelizacji budżetu

Dotychczasowe dane na temat wykonania budżetu na 2015 rok oraz informacje przedstawiane dotąd przez Ministerstwo Finansów nie są wystarczającym argumentem na rzecz nowelizacji budżetu na kończący się...

30.11.2015

ZNP chce dyskusji o reformie edukacji

W związku z planowanymi zmianami w edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego poprosił prezydenta Andrzeja Dudę o powołanie Edukacyjnego Okrągłego Stołu, a przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego...

30.11.2015

RPO do ministra: trzeba coś zrobić z biegłymi

Obecny model funkcjonowania biegłych nie gwarantuje powoływania w postępowaniach sądowych i przygotowawczych osób, które zapewniają wydawanie prawidłowych merytorycznie, rzetelnych i terminowych...

30.11.2015

Prof. Sadurski o imposybilizmie w Konstytucji RP

Imposybilizm jest, właściwym określeniem jednej z głównych funkcji każdej efektywnej konstytucji. Konstytucja dosłownie nie pozwala władzy ustawodawczej i wykonawczej na pewne działania, sprzeczne z...

29.11.2015

Nowe prawo likwiduje fikcję prostego przejęcia spadku

Prawna fikcja prostego przyjęcia spadku budziła wątpliwości i zastrzeżenia właściwie od początku obowiązywania kodeksu cywilnego. Dobrze, że niedawna zmiana ustawy zlikwidowała ten niekorzystny dla...

28.11.2015

PO: środowe uchwały ws. sędziów TK są bezskuteczne

Podjęte w nocy ze środy na czwartek uchwały, stwierdzające że wybór pięciu sędziów TK nie miał mocy prawnej, są jedynie manifestem ideowymi PiS; nie przynoszą skutków prawnych - ocenili w czwartek...

26.11.2015