Służebności gruntowe to wciąż realny problem

Po latach władzy ludowej pozostała nam infrastruktura przesyłowa, która rozgościła się na cudzych gruntach z pogwałceniem praw ich właścicieli. Niestety nowa władza nie rozwiązała dotychczas tego...

12.07.2016

Właściciel food trucka uiszcza opłatę targową

W ostatnim czasie dużą popularnością, szczególnie w sezonie letnim, cieszą się tzw. food trucki, czyli mobilne punkty gastronomiczne. Duża popularność wśród konsumentów pociąga za sobą zwiększone...

12.07.2016

Wraca proces inkwizycyjny, ale wiele zmian zostaje

Po wejściu w życie w połowie kwietnia zmian w Kodeksie postępowania karnego, do polskich sądów wróciła procedura oparta na zasadzie inkwizycyjności, która przywraca reguły przeprowadzania dowodów...

11.07.2016

Wydanie pracownikom napojów ma konsekwencje podatkowe

Fala letnich upałów wiąże się z pewnymi obowiązkami wobec pracowników. Pracodawcy mają bowiem obowiązek zapewnić im napoje z uwagi na to, że praca w upale bez wątpienia jest wykonywana w uciążliwych...

11.07.2016

Praktykanci przygotują zrozumiałe pouczenia?

Pouczenia w prawie karnym zredagowane są w sposób nieprzystępny wizualnie oraz zniechęcający do lektury oraz zadawania pytań. Co więcej, często stanowią powtórzenie lub nieznaczną jedynie parafrazę...

07.07.2016