12 pytań o zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania prac sezonowych i...

05.01.2018

5 ważnych zmian w prawie pracy 2018

Prawo pracy

Wyższa płaca minimalna i nowe zasady opłacania składek ZUS to tylko niektóre ze zmian, jakie nowy rok przynosi pracodawcom i pracownikom.

01.01.2018

Zmiany 2018. Emerytury mundurowe także dla celników

Od 1 stycznia 2018 roku celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych. Będą mogli przechodzić na emeryturę po ukończeniu 55 lat. Do tej pory celników obowiązywały powszechne przepisy...

29.12.2017

Zatrudnienie niani będzie droższe

Okres pełnego dofinansowania składek dla niań dobiega końca. Rodzice, którzy rozważają zatrudnienie takiej opieki do dziecka, mają ostatnie dni na zawarcie umowy, od której nie trzeba płacić składek...

21.12.2017

Jak zapłacić grudniowe składki ZUS? Ważne zmiany

Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki ZUS trzeba będzie wpłacać na nowy numer rachunku. A jak opłacić składki należne za grudzień 2017 r., których termin płatności przypada w styczniu? Wpłacić...

18.12.2017

Kombatanci nie będą płacić za pobyt w DPS

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wchodzi w życie 9 listopada br., umożliwi zwolnienie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z obowiązku wnoszenia...

08.11.2017