Tworzenie spółek wodnych

Środowisko

Spłka wodna to posiadająca osobowość prawną jednostka organizacyjna działająca w celu zaspakajania, wskazanych ustawą Prawo wodne, potrzeb z zakresu gospodarowania wodami. Spłka wodna jest formą...

19.05.2008

Polskie oznaczenia ekologiczne

Środowisko

Pierwszym polskim oznaczeniem ekologicznym był promocyjny znak Zielone Płuca Polski. Powstał on ponad 20 lat temu jako inicjatywa regionalna. Znakiem tym mogą być oznaczane nie tylko podmioty...

05.05.2008

Odpowiedzialność za powstanie szkody w lasach

Środowisko

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością za powstanie szkody w lasach nie zostały odrębnie uregulowane w ustawie z dnia z dnia 28 września o lasach. Jednostka organizacyjna, osoba fizyczna lub osoba...

21.04.2008

Ludzie o budownictwie - projekty infrastrukturalne

Budownictwo

Marek Straszak Dyrektor Projektu Dom DevelopmentPrzykłady wspłpracy z partnerami publicznymi w ramach inwestycji infrastrukturalnych można często odnaleźć przy inwestycjach największych polskich...

21.04.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski