W 2013 r. pomoc de minimis otrzymało 244 tys. firm

Dziś Sejm przyjąłraporty rządu o pomocy publicznej dla przedsiębiorców udzielonej w 2011, 2012 i 2013 r.W 2013 r. pomocy publicznej udzielono 70 tys. przedsiębiorstw, a w przypadku pomocy de minimis...

05.03.2015

Rzeczoznawcy budowlani po deregulacji

Budownictwo

Dotychczas pełnienie funkcji rzeczoznawcy budowlanego uznawane było za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Ustawa deregulacyjna dokonała istotnej zmiany w tym zakresie. Zasady postępowania...

05.03.2015

Firmy będą zatrudniać i częściej podwyższać pensje

W tym roku pracodawcy będą bardziej skorzy spełniać oczekiwania dotyczące podwyżek. Jak podaje Rzeczpospolita firmy nie mają też specjalnych chęci do zwolnień, choć wśród pracowników wzrosły obawy o...

05.03.2015

Banki poszerzają ofertę dla małych firm

W ofercie banków przybywa rachunków dostosowanych dla MSP (nie tylko dla start-upów, lecz także dla profesjonalistów), produktów inwestycyjnych, lokacyjnych, transakcyjnych i ubezpieczeniowych. To...

05.03.2015

Mniej bankructw polskich firm

Luty tego roku był nieco łaskawszy dla firm - upadłość ogłosiło 60 przedsiębiorstw - w lutym ubiegłego roku było ich 72 - wynika z analizy Euler Hermes, na podstawie oficjalnych danych z Monitora...

05.03.2015

Przyjęto projekt tzw. ustawy krajobrazowej

Środowisko

Połączone komisje sejmowe przyjęły w środę prezydencki projekt tzw. ustawy krajobrazowej. Opozycji, pomimo burzliwej dyskusji, nie udało się wprowadzić do większości zapisów projektu swoich poprawek.

04.03.2015