Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzonej w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r.

Dz.U.87.18.109
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 maja 1987 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzonej w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust. 3 Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzonej w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r., został złożony Sekretarzowi Generalnemu Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 28 stycznia 1987 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższej konwencji.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dnia 28 kwietnia 1987 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 28 kwietnia 1987 r., składając dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Tonga 1977-02-15

Jemen 1979-03-06

Niemiecka Republika Demokratyczna 1979-08-29

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii 1980-01-31

z rozciągnięciem na:

Wyspę Jersey

Wyspę Guernsey

Wyspę Man

Bermudy

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Kajmany

Wyspy Falklandzkie (Malwiny)

Gibraltar

Hongkong

Montserrat

Wyspy Pitcairn

St. Helena i terytoria przyległe

Liberia 1981-02-17

Hiszpania 1981-10-08

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 1983-04-27

Argentyna 1983-05-26

Bahama 1983-06-07

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.18.109

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzonej w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r.
Data aktu: 30/05/1987
Data ogłoszenia: 23/06/1987
Data wejścia w życie: 23/06/1987