Akty prawne Monitor Polski z dnia 08 grudnia 1976

Identyfikator Tytuł aktu
M.P.1976.42.206 Uznanie za rezerwaty przyrody.
M.P.1976.42.205 Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej...
M.P.1976.42.204 Uchylenie zarządzenia w sprawie przedpłat na nabycie niektórych rodzajów ciągników przez rolników indywidualnych.
M.P.1976.42.203 Wycofanie z obiegu banknotów w odcinkach po 20 zł i po 100 zł z datą emisji 1 lipca 1948 r.
M.P.1976.42.202 Zmiana zakresu działania i nazwy Instytutu Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej.
M.P.1976.42.201 Powołanie Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P.1976.42.200 Powołanie ministra-członka Rady Ministrów.
M.P.1976.42.199 Odwołanie Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P.1976.42.198 Powołanie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P.1976.42.197 Odwołanie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P.1976.42.196 Powołanie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
M.P.1976.42.195 Powołanie Ministra Spraw Zagranicznych.
M.P.1976.42.194 Odwołanie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
M.P.1976.42.193 Odwołanie Ministra Spraw Zagranicznych.
M.P.1976.42.192 Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P.1976.42.191 Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P.1976.42.190 Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P.1976.42.189 Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P.1976.42.188 Rządowy program rozwoju usług i rzemiosła w roku 1977 i założenia do roku 1980.
M.P.1976.42.187 Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 65 (Toruń).
M.P.1976.42.186 Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 57 (Sieradz).
M.P.1976.42.185 Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 47 (Piła).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020