Akty prawne Monitor Polski z dnia 03 lipca 1970

Identyfikator Tytuł aktu
M.P.1970.20.173 Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P.1970.20.172 Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P.1970.20.171 Wprowadzenie kontyngentowania wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu i Inowrocławiu na rzecz jednostek...
M.P.1970.20.170 Przewóz osób samochodami ciężarowymi.
M.P.1970.20.169 Upoważnienie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do ustalania ogólnych warunków umowy składu towarów w chłodniach składowych.
M.P.1970.20.168 Zm.: uchwała w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej.
M.P.1970.20.167 Zm.: uchwała w sprawie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki...
M.P.1970.20.166 Zm.: uchwała w sprawie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach.
M.P.1970.20.165 Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P.1970.20.164 Powołanie Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P.1970.20.163 Powołanie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P.1970.20.162 Powołanie Ministra Rolnictwa.
M.P.1970.20.161 Powołanie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.
M.P.1970.20.160 Powołanie Ministra Gospodarki Komunalnej.
M.P.1970.20.159 Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P.1970.20.158 Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P.1970.20.157 Odwołanie Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P.1970.20.156 Odwołanie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.
M.P.1970.20.155 Odwołanie Ministra Rolnictwa.
M.P.1970.20.154 Odwołanie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P.1970.20.153 Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P.1970.20.152 Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 77 (Wrocław II).
M.P.1970.20.151 Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 54 (Koźle).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020