Akty prawne Dziennik Ustaw z 1968 r. - numer 42

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1968.42.308 Ratyfikacja przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych,...
Dz.U.1968.42.307 Ratyfikacja przez Dahomej Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości,...
Dz.U.1968.42.306 Ratyfikacja przez Dahomej Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań...
Dz.U.1968.42.305 Ratyfikacja przez Węgry i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 115) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony...
Dz.U.1968.42.304 Ratyfikacja przez Paragwaj i Nową Zelandię Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie...
Dz.U.1968.42.303 Ratyfikacja przez Argentynę Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania...
Dz.U.1968.42.302 Ratyfikacja przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia,...
Dz.U.1968.42.301 Przystąpienie Cypru i Portugalii do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U.1968.42.300 Rozciągnięcie przez Wielką Brytanię stosowania niektórych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy na niektóre brytyjskie terytoria zależne.
Dz.U.1968.42.299 Przystąpienie Luksemburga do Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej...
Dz.U.1968.42.298 Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad stosowania odpowiednich szczebli stawek uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym...
Dz.U.1968.42.297 Zmiana granic niektórych miast w województwie szczecińskim.
Dz.U.1968.42.296 Zmiana granic miasta Ujazd w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.
Dz.U.1968.42.295 Zasady i tryb wykonywania kar orzeczonych w stosunku do żołnierzy za wykroczenia popełnione przez nich przed wcieleniem do czynnej służby wojskowej.
Dz.U.1968.42.294 Ratyfikacja przez Polskę Protokołu, sporządzonego w Paryżu dnia 16 listopada 1966 r. zmieniającego artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych,...
Dz.U.1968.42.293 Protokół zmieniający artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. Paryż.1966.11.11.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020