Akty prawne Monitor Polski z 1959 r. - numer 55

Identyfikator Tytuł aktu
M.P.1959.55.269 Listy odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w...
M.P.1959.55.268 Sprostowanie trzeciego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki...
M.P.1959.55.267 Zasady i tryb opracowywania norm dla artykułów przeznaczonych na eksport.
M.P.1959.55.266 Zasady kontroli, opracowywania i wykonywania operatywnych planów państwowych biur (samodzielnych pracowni) projektów, wyceny przyjmowanych przez te...
M.P.1959.55.265 Zasady i tryb udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji,...
M.P.1959.55.264 Sprawdzanie wartości materiału siewnego i powoływanie urzędowych próbobiorców materiałów siewnych.
M.P.1959.55.263 Ustalenie obszaru, na którym w 1959 r. wprowadza się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
M.P.1959.55.262 Zm.: zarządzenie z dnia 7 lutego 1956 r. w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach wyższych oraz...
M.P.1959.55.261 Zm.: zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P.1959.55.260 Zwolnienia pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Harcerstwa Polskiego.
M.P.1959.55.259 Uprawnienia do umundurowania i dodatku za wysługę lat dla pracowników kolejowych przenoszonych do biur projektów budownictwa kolejowego.
M.P.1959.55.258 Uposażenie pracowników placówek wczasów letnich dla dzieci i młodzieży.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021