Akty prawne Monitor Polski z 1959 r. - numer 51

Identyfikator Tytuł aktu
M.P.1959.51.248 Udzielanie przez przedsiębiorstwa budownictwa terenowego pomocy budownictwu realizowanemu w ramach czynów społecznych, budownictwu spółdzielczemu...
M.P.1959.51.247 Zm.: zarządzenie z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych w celu nauki...
M.P.1959.51.246 Zm.: zarządzenie z dnia 2 marca 1956 r. w sprawie określenia granic Kampinoskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w...
M.P.1959.51.245 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1959.51.244 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1959.51.243 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1959.51.242 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1959.51.241 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1959.51.240 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1959.51.239 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1959.51.238 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1959.51.237 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1959.51.236 Lekarze właściwi do stwierdzania ciężkiej choroby obłożnej, uniemożliwiającej odbycie kary aresztu orzeczonej przez kolegium karno-administracyjne...
M.P.1959.51.235 Zasady i technika finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.
M.P.1959.51.234 Przekazanie Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu rybami.
M.P.1959.51.233 Ustalanie ceny 1 m[2] budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych.
M.P.1959.51.232 Wprowadzenie opłaty komorniczej.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021