Akty prawne Dziennik Ustaw z 1947 r. - numer 73

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1947.73.468 Sprostowanie błędów: 1) w dekrecie z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi, 2) w prawie karnym skarbowym, 3) w...
Dz.U.1947.73.467 Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa.
Dz.U.1947.73.466 Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1946 r. o księgach handlowych, uproszczonych i podatkowych, wydane co do § 1 pkt 1 w...
Dz.U.1947.73.465 Zm.: rozporządzenie Ministrów: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie określenia...
Dz.U.1947.73.464 Nieoparte na specjalnym tytule prawo użytkowania wód na obszarze Ziem Odzyskanych i województwa śląskiego w granicach jego z dnia 1 września 1939 r.
Dz.U.1947.73.463 Dodatki funkcyjne dla inspektorów pracy.
Dz.U.1947.73.462 Wymiana not zatwierdzających Umowę o komunikacji lotniczej między Polską a Rumunią z dnia 9 sierpnia 1947 r.
Dz.U.1947.73.461 Rumunia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Bukareszt.1947.08.09.
Dz.U.1947.73.460 Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny...
Dz.U.1947.73.459 Francja-Polska. Konwencja w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945. Paryż.1947.02.11.
Dz.U.1947.73.458 Wymiana not zatwierdzających Umowę dotyczącą wymiany towarowej między Polską a Szwecją, podpisaną wraz z załącznikami w Sztokholmie dnia 18 marca...
Dz.U.1947.73.457 Szwecja-Polska. Umowa dotycząca wymiany towarowej oraz będące jej załącznikami Umowa Płatnicza i Umowa Dodatkowa. Sztokholm.1947.03.18.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020