Z powodu kryzysu mniej ofert publicznych

Rynek

Ostatnie zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych najprawdopodobniej wpłyną na zmniejszenie aktywności w zakresie pierwszych ofert publicznych (IPO) na całym świecie. W dniach 1-15...

25.08.2011

Bruksela czeka na dalsze kroki Polski w sprawie GMO

Komisja Europejska nie wyśle na razie wniosku do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar pieniężnych na Polskę za nieprzestrzeganie zobowiązań związanych z GMO. Uzależnia swoją decyzję m.in. od...

25.08.2011

Policja zapłaci 9 tys. zł za błąd antyterrorystów

9 tys. złotych odszkodowania będzie musiała zapłacić Komenda Stołeczna Policji dwóm łodziankom, do mieszkania których, wskutek pomyłki, wtargnęli antyterroryści - zdecydował w czwartek łódzki sąd...

25.08.2011

Nieuczciwe chwyty kantorów

Wyjeżdżający i wracający z zagranicznych wakacji dają się naciągnąć nieuczciwym kantorom. Expander ostrzega, aby dokładnie sprawdzić kursy przed wymianą, bo możemy sporo stracić. Jeśli chcemy...

25.08.2011

MS: już milion spraw w e-sądzie w tym roku

Tylko w tym roku do działającego w Lublinie e-sądu wpłynęło milion spraw - informuje Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości. - Kiedy na początku 2010 r. ruszał pierwszy w Polsce e-sąd...

25.08.2011

Zarządzanie ryzykiem w placówce oświatowej

Kontrola zarządcza

Zarządzanie ryzykiem w placówce oświatowej. Fragment artykułu Elżbiety Linowskiej i Dominika Linowskiego z sierpniowego numeru czasopisma „Dyrektor Szkoły – miesięcznik kierowniczej kadry...

25.08.2011

SN: proboszcz nie jest organem administracji publicznej

Sąd nie może wydawać wyroku na podstawie wypowiedzenia się strony po zamknięciu rozprawy stwierdził Sąd Najwyższy. Sąd nie ma też prawa traktować rozmowy z proboszczem jako wyjaśnienia organu...

25.08.2011

Polsce grozi arbitraż za autostradę

Autostrada Wielkopolska (AWSA), koncesjonariusz trasy A2 Konin-Tomyśl, może wystąpić do sądu przeciwko Skarbowi Państwa. Na razie prosi premiera Donalda Tuska o mediacje....

25.08.2011

PIP a związki zawodowe

BHP

Jedną z form wspłdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami społecznymi są kontrole przeprowadzane na wniosek organizacji związkowych oraz społecznych inspektorw pracy. Jest to bardzo...

25.08.2011