Nowe obowiązki starostów dotyczące scalania gruntów

Samorząd terytorialny

Posłowie PSL przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 4284), którego celem jest m. in. bardziej dokładne uregulowanie kwestii zagospodarowania...

09.06.2011

Więcej komisji rozpatrzy odwołania prawników

Prawnicy

Możliwe będzie powołanie większej liczby komisji II instancji rozpatrujących odwołania od wyników egzaminów prawniczych Zakłada to senacki projekt zmian w ustawach korporacyjnych, który jest już po...

09.06.2011

Pełnomocnik nie doręczy pozwu

Senat RP nie wystąpi z inicjatywą zmian w art. 132 k.p.c., które pozwoliłyby pełnomcnikom stron na doręczanie pism procesowych....

09.06.2011

Deregulacji ciąg dalszy

Samorząd terytorialny

Założenia do projektu drugiej ustawy deregulacyjnej zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Część z proponowanych zmian oddziaływać będzie także na samorządy.

09.06.2011

Radcowie prawni będą rozmawiać o zmianach w ksh

Zespół do spraw Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości przedstawił w grudniu zeszłego roku projekt rewolucyjnych zmian w Kodeksie spółek...

09.06.2011

Ministerstwo Gospodarki promuje CSR

Rynek

Chcemy rozwijać społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), włączając partnerów społeczno-gospodarczych w debatę o sprawach publicznych powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar...

09.06.2011

Ceny nieruchomości od maja nie uległy zmianie

Budownictwo

Czerwcowa analiza cen transakcyjnych nie przynosi znaczących zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca. Najwyższe wahania odnotowujemy w Krakowie, gdzie średnia cena sprzedawanego mieszkania wzrosła...

09.06.2011

Sąd: "Rzeczpospolita" ma przeprosić szefa ABW

"Rzeczpospolita" ma przeprosić szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofa Bondaryka za naruszenie jego dóbr osobistych artykułem o sprawie jego brata, który był podejrzany w sprawie...

09.06.2011

Transparentne zasady handlu emisjami

Środowisko

7 czerwca 2011r., Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 28 kwietnia br. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych. Głwnym celem uchwały jest stworzenie przejrzystych...

09.06.2011