MSWiA uruchamia projekt Wspólnej Metody Oceny (CAF)

Samorząd terytorialny

MSWiA zaprosiło 250 samorządów o najniższych dochodach do udziału w rekrutacji do projektu Wspólnej Metody Oceny (CAF). Urzędy, które zostaną zakwalifikowane do projektu dokonają samooceny swojej...

14.06.2011

MRR: ruszył konkurs "Dobre praktyki EFS 2011

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje piątą edycję konkursu Dobre praktyki EFS 2011, przeznaczonego dla projektodawców realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

14.06.2011

Wybory ławników czyli spóźnienie albo falstart

Samorząd terytorialny

Trudno wskazać od czasu przywrócenia samorządu terytorialnego w 1990 r. drugi przypadek, w którym ustawodawca zgotowałby gminom tak skomplikowaną sytuację faktyczno-prawną. Wejście w życie 14 czerwca...

14.06.2011

KRS: sędzia wojskowy pracuje w mundurze

Prawnicy

Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie zaopiniowała projekt roporzadznia, które ma przywrócić obowiązek noszenia umundurowania przez sędziów sądów wojskowych.

14.06.2011

Dziś zaczynają się egzaminy prawnicze

We wtorek ruszają zawodowe egzaminy prawnicze (adwokacki i radcowski). Potrwają do najbliższego piątku (17 czerwca). Kandydaci na przyszłych radców prawnych i adwokatów po raz pierwszy będą mogli...

14.06.2011

Śląsk: studia prawnicze dla lekarzy

Rynek

Dwie uczelnie: Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Śląski oferują nowy kierunek studiów podyplomowych - prawo w ochronie zdrowia. Młodzi lekarze dowiedzą się o prawach jakie im przysługują,...

14.06.2011