Grecja- czy to już czas na inwestycję?

Budownictwo

Kryzys finansowy i związane z nim zawirowania gospodarcze oraz bardziej restrykcyjne podejście bankw do kredytw hipotecznych sprawiły, że od połowy 2008 r. zmniejszyła się liczba Polakw chętnych do...

22.08.2011

Rada gminy może nadawać drogom kategorie

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, którego ustalenia muszą być zgodne z ustaleniami...

22.08.2011

Jutro narady ws. pomocy dla Bialackiego

We wtorek m.in. w MSZ i u marszałka Sejmu odbędą się spotkania na temat polskiej pomocy wobec aresztowanego na Białorusi opozycjonisty Alesia Bialackiego - poinformował w poniedziałek szef...

22.08.2011

W Sejmie o finansowaniu parków narodowych

Środowisko

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i efektywnego finansowania działalności parkw narodowych to głwne cele przyjętej 18 sierpnia przez Sejm RP ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Po...

22.08.2011

Tydzień wyczekiwania

Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia jest niewątpliwie piątkowe wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej USA Bena Bernanke. Będzie on otwierać doroczne spotkanie przedstawicieli bankw centralnych w...

22.08.2011

Zbliża się gorący okres na rynku najmu mieszkań

Budownictwo

Nadchodzi wrzesień, czyli najbardziej gorący okres w roku na rynku najmu mieszkań. Szczeglnie wysokiej aktywności osb poszukujących lokali mieszkalnych do wynajęcia należy się spodziewać w dużych...

22.08.2011

IPN jako oskarżyciel i jako biegły

W procesie lustracyjnym Instytut Pamięci Narodowej i oskarża, i występuje w roli niezależnego biegłego informuje "Gazeta Wyborcza"....

22.08.2011

Przekazanie terenu budowy

Budownictwo

Aby mogło nastąpić rzeczywiste rozpoczęcie prac budowlanych, jeszcze przed ich rozpoczęciem, inwestor przekazuje teren budowy wykonawcy. Komentarz omawia właśnie ten etap procesu budowlanego, w ktrym...

22.08.2011

Lekarski Egzamin Końcowy - znaczenie w praktyce

Komentarz omawia praktyczne znaczenie lekarskiego egzaminu końcowego. W opracowaniu przedstawiono zmiany w kształceniu przeddyplomowym wprowadzone wraz z lekarskim egzaminem końcowym. Opisano także...

22.08.2011

Zamówienia dodatkowego nie można przewidzieć

Zamówieniem dodatkowym jest tylko takie zamówienie, bez którego wykonania przed zakończeniem realizacji zamówienia podstawowego lub równolegle z nim, zamówienie podstawowe nie może być wykonane -...

22.08.2011