Trzeba płacić podatek i ZUS od wigilijnej rybki

Wiele osób zastanawia się w tym czasie, czy od kolacji wigilijnej finansowanej ze środków pracodawcy każdy pracownik powinien odprowadzić podatek oraz składki ZUS. Niestety, tak....

25.12.2011

Od Nowego Roku zwierzęta będą lepiej chronione

1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości w gminach - przypomniał w piątek na konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki....

25.12.2011

Toruń: Toruń liderem wykorzystania unijnych pieniędzy

Toruń zajął pierwsze miejsce wśród miast wojewódzkich w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych. Tym samym powtórzył sukces sprzed...

24.12.2011

Środek trwały nie określa źródła przychodu

Uznanie, że do przypisania przychodu ze sprzedaży składnika mienia do przychodu z działalności gospodarczej wystarczający jest fakt, aby był to środek trwały pozostaje sprzeczne ze standardem...

24.12.2011

NIK skontrolowany - tylko drobne zastrzeżenia

Były niewielkie nieprawidłowości w organizowaniu przez Najwyższą Izbę Kontroli przetargów, ale zasadniczo NIK wykazała się gospodarnością i rzetelnością, w celowy sposób gospodarowała powierzonymi...

24.12.2011

Zarządzanie kryzysowe pełne zaniedbań

Samorząd terytorialny

Najwyższa Izba Kontroli oceniła stan zarządzania kryzysowego. Choć badanie wykazało, że samorządy na ogół prawidłowo reagują na zaistniałe zagrożenia, to wykryte zaniedbania mogą stanowić w...

23.12.2011