Szwajcarskie pieniądze dla polskich Karpat

Środowisko

Rozpoczyna się realizacja projektu Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach...

03.04.2012

NIK o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Samorząd terytorialny

Od 11 do prawie 70 proc. wynoszą straty wody w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Z raportu wynika też, że gminy nie weryfikują kosztów...

03.04.2012

Przedsiębiorcy zapłacą za tramwaj?

Samorząd terytorialny

Nowy lokalny podatek dla firm przygotowuje rząd. Dołożą się one do finansowania transportu miejskiego dowiedziała się Rzeczpospolita.

03.04.2012

Samorządy zmuszają dyrektorów do oszczędzania

Samorządowcy chcą wymóc na szkołach większe oszczędności. Organizują spotkania dla dyrektorów, na których chcą przekonać ich do uwzględnienia mniejszczego budżetu w planach na przyszły rok -...

03.04.2012

Trwają prace nad zmianami podatkowymi dla rolników

Podczas spotkania z rolnikami, które odbyło się w poniedziałek w Olsztynie minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział, że w jego resorcie trwają prace nad projektem zmian podatkowych dla rolników; w...

03.04.2012