Bankowe akcje znów na dnie

W mijającym roku akcje bankw należały do najgorszych inwestycji. Dotyczyło to nie tylko tych z kręgu PIIGS. Ucierpiały też niemieckie, francuskie i amerykańskie. Także polskie, mimo rekordowo...

28.12.2011

Zmiany w urlopach macierzyńskich

BHP

Do najważniejszych uprawnień przysługujących pracownicom w związku z rodzicielstwem jest prawo do urlopu macierzyńskiego. Od poczatku 2012 r. zwiększa się jego wymiar i będzie mgł trwać od 24 tygodni...

28.12.2011

Mniej formalności dla płatników składek

Przedsiębiorcy będą mieli mniej obowiązków ograniczających ich w prowadzeniu działalności gospodarczej, które niejednokrotnie pociągają za sobą określone koszty....

28.12.2011

Zmiany w zatrudnianiu kierowców od nowego roku

Od 1 stycznia 2012 roku zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o transporcie drogowym, która na nowych zasadach rozkłada odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego...

28.12.2011

Wyodrębnianie palarni w zakładzie pracy

BHP

Podstawowym obowiązkiempracodawcyjestzapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy. W zakres tego pojęcia wchodzi także możliwość korzystania z pomieszczeń...

28.12.2011