Znaleźli sposób na wytropienie samowoli budowlanych

Budownictwo

Wójt Zawoi Tadeusz Chowaniak wypowiedział wojnę wszystkim osobom, które wybudowały pod Babią Górą nielegalne domy letniskowe. Samorządowiec chce wytropić ich za pomocą satelity donosi Dziennik...

18.04.2012

Prawo nie precyzuje trybu pracy komisji rewizyjnej

Samorząd terytorialny

Tryb pracy komisji rewizyjnej nie jest szczegółowo uregulowany przepisami prawa. Jednakże istnieją przepisy, które mają wpływ na sposób i procedury jej działania - statuty j.s.t.

18.04.2012

NIK: urządzenia melioracyjne w coraz gorszym stanie

Budownictwo

Według danych zgromadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli urządzenia melioracyjne w Polsce są w coraz gorszym stanie. Odbudowy i modernizacji wymaga już 27 proc. kanałów i 41 proc. wałów...

18.04.2012

Szykują się duże zmiany w VAT

W kwietniu do konsultacji wewnętrznych trafił najnowszy projekt zmian w VAT. Z jego uzasadnienia wynika, że zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania polskich regulacji do przepisów unijnych i...

18.04.2012

Deklaracje VAT-10 i VAT-11 na nowych wzorach

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego wzory deklaracji podatkowych w zakresie VAT, które dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10) oraz...

18.04.2012

Od dziś obowiązuje nowy podatek

Dzisiaj wchodzi w życie ustawa z 2 marca 2012 r.o podatku od wydobycia kopalin. Nowy podatek, pobierany na podstawie wzorów ustalonych osobno dla miedzi i dla srebra, ma stanowić dochód budżetu...

18.04.2012

PG: nie można utrudniać szkolenia prokuratorom

Prawnicy

W odpowiedzi na interwencję związku zawodowego, prokurator generalny uznał praktykę utrudniania udziału w szkoleniach za nieprawidłową. Wskazał, iż sympozjum może stanowić doskonałą okazję do...

18.04.2012