EKES poparł propozycję wdrożenia programu FISCUS

Wczoraj w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie programu działania dla ceł i podatków w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -...

24.05.2012

Od lipca wyższy limit zwrotu VAT na materiały budowlane

Budownictwo

W III kwartale 2012 r. limit zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego będzie wyższy o ponad 2 tysiące...

24.05.2012

Senat: zmiany w emeryturach bez poprawek

Senatorowie nie zgłosili w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowela zakłada m.in. podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia. Dokument...

24.05.2012