W niedziele odbędzie się referendum w Rucianem-Nidzie

W niedzielę w Rucianem-Nidzie odbędzie się referendum, w którym mieszkańcy zdecydują o ewentualnym odwołaniu burmistrza. Od północy z piątku na sobotę w Rucianem-Nidzie obowiązywać będzie cisza...

24.02.2012

Prezydent Starachowic pozostanie w areszcie

Samorząd terytorialny

Do 1 czerwca Sąd Rejonowy w Starachowicach (Świętokrzyskie) przedłużył tymczasowy areszt dla prezydenta miasta Wojciecha B., oskarżonego m.in. o korupcję.

24.02.2012

Tusk: Możliwa gorąca dyskusja o Karcie Nauczyciela

Niektóre zapisy Karty Nauczyciela powodują, że samorządy przeznaczają bardzo duże środki, które nie są związane de facto z usługą oświatową, tylko właśnie z przywilejami zawartymi w Karcie...

24.02.2012

Samorządy za zmianami w Karcie Nauczyciela

Samorząd terytorialny

Rząd nie pracuje teraz nad zmianami w Karcie Nauczyciela, ale mamy informacje, że będą takie inicjatywy ze strony samorządu i być może grup poselskich; można się spodziewać gorącej dyskusji na temat...

24.02.2012

UOKiK karze monopolistów na lokalnych rynkach

Blokowanie dostępu do składowiska odpadów przez miejscowego monopolistę oraz brak wymaganych informacji w umowach o dostawę ciepła - to dwie najnowsze decyzje Prezes UOKiK dotyczące lokalnych rynków.

24.02.2012

Wyższa stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu stycznia 2012 r. stanowili 13,2 proc.cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w grudniu 2011 r. 12,5 proc., wstyczniu 2011r. 13,1 proc.).

24.02.2012

Dobre praktyki w ramach wdrażania CAF w samorządach

Samorząd terytorialny

Opublikowany został raport prezentujący dobre praktyki zidentyfikowane w trakcie samooceny CAF w JST. Przytoczone w raporcie przykłady dobrych praktyk dotyczyły między innymi doskonalenia...

24.02.2012