Ograniczenia w gospodarowaniu majątkiem SP ZOZ-u

Na gruncie ustawy o działalności leczniczej jest zasadą, iż samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) prowadzą samodzielną gospodarkę przekazanymi im nieruchomościami, ruchomościami...

24.04.2012

W Niemczech brakuje ponad 110 tys. inżynierów

HR

W Niemczech brakuje ponad 110 tys. inżynierów. Z tego powodu niemiecka gospodarka traci rocznie niemal osiem miliardów euro - wynika z raportu Stowarzyszenia Niemieckich Inżynierów (VDI)...

24.04.2012

SOKiK: niemoralne jest zarabianie na klauzulach

Podmioty szantażujące firmy stosujące niedozwolone postanowienia, nadal wytaczają pozwy. Coraz trudniej będzie im jednak czerpać z tego korzyści. Sądy nie chcą zasądzać na ich rzecz kosztów...

24.04.2012

Rozpoczyna się trzydniowy egzamin gimnazjalny

411 tys. uczniów III klas z ponad 7 tys. gimnazjów w całym kraju będzie pisało we wtorek, środę i czwartek egzamin. Pierwszego dnia egzaminu będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna, drugiego -...

24.04.2012

Religia dalej na starych zasadach

Nie zmienią się zasady finansowania lekcji religii - wynika z opublikowanego przez MEN stanowiska dotyczącego nowych ramowych planów nauczania.

24.04.2012

Nowe programy nauczania to wyzwanie dla nauczycieli

Zreformowane prawo oświatowe daje nauczycielom dużą autonomię, będą mogli sami dostosowywać programy do potrzeb danej klasy. To wyzwanie - powiedziała Krystyna Szumilas nagradzając autorów modelowych...

24.04.2012

Od września będzie Centralny Wykaz Ubezpieczonych

Od 1 września placówki służby zdrowia będą mogły w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych uzyskiwać elektroniczne potwierdzenie, że pacjent ma prawo do świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia w...

23.04.2012

Były premier Islandii skazany za kryzys

Były premier Islandii Geir Haarde jest winien jednego z czterech stawianych mu zarzutów dotyczących przyczynienia się do krachu krajowego systemu bankowego w 2008 roku, ale nie zostanie za to ukarany...

23.04.2012

Minister popiera twórców broniących praw autorskich

Głos twórców i stowarzyszeń chroniących prawa autorskie w debacie na temat praw autorskich zostanie wzmocniony, będzie bardziej słyszany - zapowiedział minister Michał Boni podczas dyskusji. Debatę w...

23.04.2012