Dopłaty dla budujących energooszczędnie

Budownictwo

Zapowiadany przez NFOŚIGW w maju br. program stał się faktem. 26 września Rada Nadzorcza NFOŚiGW podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków.

28.09.2012

Sondaż: wiatraki nie przeszkadzają ich sąsiadom

Nowe technologie

Mieszkańcy miejscowości, w pobliżu których zlokalizowane są farmy wiatrowe deklarują wysokie poparcie dla rozwoju tej technologii pozyskiwania energii wynika z sondażu przeprowadzonego przez Polskie...

28.09.2012

Przetargi na odbiór odpadów do Trybunału Konstytucyjnego

Środowisko

27 września na wniosek Prezydenta Inowrocławia radni miejscy przyjęli jednogłośnie uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów...

28.09.2012

Jarema Sawiński nowym rzecznikiem prasowym KRS

Prawnicy

KRS poinformowała, że nowym rzecznikiem prasowym Rady został wybrany 28 września 2012 r. na posiedzeniu plenarnym SSO Jarema Sawiński Wiceprzewodniczący Rady....

28.09.2012

MSW: mundurowy dostanie 80 proc. na zwolnieniu

Tylko 80 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym mieliby otrzymywać funkcjonariusze i żołnierze przebywający na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą....

28.09.2012

Powstała Polska Platforma Technologiczna Zielonej Energii

Środowisko

Opracowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie czystych technologii węglowych, pozyskania gazu ze złóż niekonwencjonalnych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii to główne cele utworzenia...

28.09.2012