„Puls Biznesu”: Mniej na państwowych posadach

HR

Coraz mniej jest w Polsce osób zatrudnionych na państwowych posadach. To przede wszystkim skutek prywatyzacji i restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw – wynika z badań Forum Obywatelskiego...

20.07.2012

Senat: niech Straż Graniczna zwalcza handel ludźmi

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziała się w czwartek za zwiększeniem uprawnień straży granicznej tak, aby jej funkcjonariusze mogli prowadzić postępowania dotyczące...

20.07.2012

Wybory w Bytomiu 16 września

Samorząd terytorialny

Premier zdecydował, że przedterminowe wybory rady miasta i prezydenta odbędą się w Bytomiu 16 września tego roku.

19.07.2012

Rozdysponowano 86 mln zł dla kujawsko-pomorskich wsi

Ok. 86 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczono na inwestycje planowane w regionie kujawsko-pomorskim. Podpisane w czwartek umowy dotyczą głównie budowy oczyszczalni ścieków, sieci...

19.07.2012

Warszawa: dłużnicy są winni miastu blisko 1,9 mld zł

Finanse samorządów

Największymi dłużnikami Warszawy są firmy prywatne i publiczne zoz-y, z kolei najwięcej dłużników jest wśród mieszkańców - wynika z informacji PAP uzyskanych w stołecznym ratuszu. Dług wobec miasta...

19.07.2012

Podkarpackie/ Nowi inwestorzy w SSE Euro-Park w Mielcu

HR

W pierwszym półroczu tego roku w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park w Mielcu (Podkarpackie) wydano dziesięć zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zadeklarowali, że...

19.07.2012

Rząd pomoże gminom w staraniach o unijne dotacje

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Rozowju Regionalenego przeznaczyło 50 mln zł na konkursy, które mają pomóc samorządom w przygotowaniach do następnej perspektywy unijnej. Kluczowa, w skutecznym ubieganiu się o pieniądze...

19.07.2012

Wytypują samorząd przyjazny przedsiębiorczości

Samorząd terytorialny

Rozpoczyna się VII edycja konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości oraz IV edycja konkursu Gmina Atrakcyjna Turystycznie ogólnopolskich konkursów skierowanych do samorządów, których...

19.07.2012